Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

rudafoka
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viamaliwa maliwa
rudafoka
Potrzebuję Cię zobaczyć.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamaliwa maliwa
Sponsored post
feedback2020-admin
rudafoka
rudafoka
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
rudafoka
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
rudafoka
3052 9ff5 500
rudafoka
5152 a400 500
Coben "Zachowaj spokój"  4
rudafoka
5106 1e46 500
Coben "Zachowaj spokój"  2
rudafoka
Bardzo często wydaje nam się, że coś nam w życiu przepadło. Że szansa była tylko jedna i właśnie ją przegapiliśmy. I zamiast zastanowić się, jak sobie ułożyć to życie na nowo, to wygodniej nam rozsiąść się na kanapie i wyć. A tymczasem to wcale nieprawda, że szansa jest jedna, a później już wszystko przepada.
— hush
rudafoka
(...) - Musisz iść sam - mówi chłopczyk.
- Znowu mnie zostawiasz samego - odpowiadam.
- Znowu? Nikt nigdy nie zostawił cię samego - odpowiada - Byłeś sam od początku".
rudafoka
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
rudafoka
rudafoka
5136 8f7c 500
Wiersze o moim psychiatrze 2
rudafoka

   
rudafoka
odrzuciło i zostawiło mnie już tyle osób, że mam wyjebane czy sobie pójdziesz jutro, za 4 dni czy  za 2 lata.  Jesteś teraz i to się liczy.
rudafoka

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viastarryeyed starryeyed
rudafoka
rudafoka
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viamahoniova mahoniova
rudafoka
rudafoka
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...